Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in Sportfit. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Sportfit zal jouw persoonlijke gegevens derhalve zorgvuldig beschermen en nooit beschikbaar stellen aan derden. Op deze pagina kun je lezen welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Inhoudsopgave
Voorwaarden
Privacybeleid
Cookiebeleid
Disclaimer

Voorwaarden

1. Informatie over deze gebruiksvoorwaarden

Sportfit levert alleen informatie voor gebruikers en is zelf geen verkoper. De verstrekte productinformatie bevat geen juridisch bindend aanbod van Sportfit. Het gebruik van het online product door de gebruiker leidt niet tot een legaal bindende overeenkomst tussen de gebruiker en Sportfit betreffende de afgebeelde producten.

In het bijzonder, er zullen geen contracten – noch verkoopovereenkomsten of contracten van elke andere aard – zijn tussen de gebruiker en Sportfit betreffende de aankoop van afgebeelde producten of diensten. Vooral met betrekking tot afgebeelde producten of diensten zullen er geen contracten, noch aankoopovereenkomsten worden onderhandeld tussen de gebruiker en Sportfit.

2. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden
Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de Website en Diensten die wij aan jouw verstrekken, te verbeteren. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Website geplaatst zijn, en door jouw gebruik van de Website of de Diensten vanaf dat moment word je geacht die wijzigingen te hebben geaccepteerd.

3. Omschrijving van de diensten
Overzicht
Wij verstrekken je een aantal online hulpmiddelen, inclusief maar niet beperkt tot zoekfunctionaliteiten met gebruikmaking van trefwoorden of categorieën van producten, content, reviews van verkopers en producten, consumenten informatiegidsen en andere communicatiemiddelen (de “Diensten”) die het jou mogelijk maken om opgenomen producten te vinden en te vergelijken die worden aangeboden op de websites van een aantal derden (de “Verkopers”).

Zoekresultaten
De resultaten van zoekopdrachten van gebruikers zijn niet uitputtend met betrekking tot alle op het internet beschikbare aanbiedingen, en zijn afgeleid van door ons gecompileerde gegevens afkomstig van de daarop vermelde Verkopers. De vaste volgorde van presentatie van aanbiedingen kan afhangen van verschillende factoren, al naar gelang het soort uitgevoerde zoekopdracht:

  • Indien je zoekt op categorie verschijnen waarschijnlijk alleen de aanbiedingen van Verkopers die voor hun opname betaald hebben, en de vaste indeling hangt vooral af van de prijs die deze Verkopers hiervoor betalen.
  • Indien je zoekt via het zoekvak (dat wil zeggen een trefwoord), kunnen aanbiedingen van alle (tegen betaling of gratis) opgenomen Verkopers op de Website verschijnen en worden, behalve de betaalde prijs, ook andere criteria meegenomen in de vaste indeling van aanbiedingen: populariteit, relevantie van gegevens van de opgenomen Verkopers in verhouding tot jouw zoekvraag, of de reactietijd van de website van de Verkoper.
  • De gegevens worden vernieuwd met tussenpozen afhankelijk van het soort gegevens: deze tussenpozen variëren afhankelijk van de Verkopers en de naleving van onze technische vereisten, maar zijn niet langer dan eenmaal per 24 uur, met uitzondering van weekends en officiële feestdagen; vernieuwing in real time is van toepassing op zoekopdrachten in de categorieën hotels, auto’s en vluchten binnen de sportreizen.

Kopen van Verkopers
Wanneer je het opgenomen product dat je gekozen hebt wilt kopen, moet je de website van de Verkoper van jouw keuze bezoeken. Wanneer je de door een Verkoper aangeboden diensten gebruikt, en in het bijzonder wanneer je diens website bezoekt via een link van de Website om een bepaald product van hem te kopen, ben je gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van die Verkoper.
Wij treden niet op als agent voor Verkopers, noch als verkoper, wederverkoper of licentiegever van opgenomen producten. Wij zullen geen partij zijn bij enige transactie of contract met een Verkoper dat je zult aangaan voor de aankoop van opgenomen producten, en wij zijn niet aansprakelijk voor opgenomen producten. Je gaat ermee akkoord dat je rechtstreeks contact zult opnemen met de Verkoper of handelaar van de producten indien je vragen, klachten of conflicten hebt in verband met producten, en dat je ons niet zult betrekken in welk geschil dan ook tussen jou en een derde.

Adverteerders
Wij kunnen je ook introduceren bij bepaalde partners en de diensten die zij aanbieden, met name in de vorm van geïntegreerde diensten (bijv. gerubriceerde advertenties). Wij kunnen ook promotie-links op de website plaatsen; deze staan ook wel bekend als gesponsorde links, reclameboodschappen of promotie-aanbiedingen, tot het bekijken waarvan je kunt worden aangespoord wanneer je de Website gebruikt.

Reviews van gebruikers
Wij bieden ook gratis productinformatie en consumenten informatiegidsen en spellen aan, en maken het jou mogelijk om reviews te lezen en jouw eigen reviews te schrijven over de op de Website opgenomen producten en Verkopers (“Reviews van Gebruikers”). Reviews van Gebruikers zijn gebonden aan speciale voorwaarden (zie Merchant Reviews).

Privacybeleid

Registratie op de site
Wanneer je aanmeldt op de site vragen we je om enkele persoonsgegevens (naam & email) te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Upvit. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We zullen deze gegevens ook nooit delen met derden.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

Derden
De informatie die je actief met ons deelt, wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Account verwijderen
Als je jouw gegevens uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kun je contact met ons op nemen.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor enkele functionaliteiten van de site. Daarnaast kunnen we met behulp van cookies analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en de site hierop aanpassen. Meer informatie over onze cookies lees je op onze cookies pagina

Cookies uitzetten
Als je niet van cookies houdt, kan je deze uitzetten in je browser. Het is echter mogelijk dat sommige functies, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Disclaimer

De inhoud van de door Upvit gepubliceerde en samengestelde pagina’s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staan wij niet in.

Upvit stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke producten of diensten te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich ervan te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website Upvit doen dat geheel op eigen risico. Upvit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.
De afhandeling van via Upvit bij aanbieders gekochte producten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).

De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar je wordt doorverwezen door Upvit zijn ontwikkeld door externe partijen, waar Upvit geen invloed op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

©2019 Upvit – Alle rechten voorbehouden.